Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

1. CELOREPUBLIKOVÝ SNĚM POLITICKÉHO HNUTÍ ŘÁD NÁRODA
7. 11. 2016

Dne 6.11.2014 proběhl v Parkhotelu v Plzni historicky 1. celorepublikový sněm politického hnutí Řád národa.

Tohoto sněmu se zůčastnilo 114 delgátů ze všech regionů. Programem byly mimo jiné doplňující volby předsednictva, doplňující volby revizní a kontrolní komise a v neposlední řadě představení kandidátek pro volby do Sněmovny PČR v roce 2017.

Zpravodaj