Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Historie hnutí

Počátek činnosti samotného politického hnutí Řád národa je datován do měsíce června 2015. Hnutí vzniklo transformací z nefunkčního politického projektu Vize 2014.

K tomuto datu byl na funkci předsedy projektu Vize 2014 zvolen Josef Zickler, který s garniturou nově příchozích členů hnutí prosadil na celorepublikovém sněmu jednak změnu názvu hnutí na Řád národa a zároveň prosadil stanovení nové politické orientace na směr konzervativního nacionalismu. Takto přetransformované hnutí se zároveň rezolutně distancovalo svým prohlášením od ideologie původního politického projektu Vize 2014. 

Jako hlavní atributy činnosti politického hnutí Řád národa byly stanoveny tyto hodnoty. Vztah ke své vlasti, vztah k základním rodinným hodnotám, vztah k práci jako jedinému možnému zdroji obživy a také rovnost každého jedince před zákonem. 

Politické hnutí Řád národa je svojí politickou rétorikou a stanovenými cíli jednoznačným pokračovatelem cesty prvorepublikového bojového spolku MAFFIE (Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal). 

Snahy MAFFIE o zachování národní identity a získání národní samostatnosti byly doprovázeny základními principy jako má současné politické hnutí Řád národa, tedy význam tradiční rodiny, spolková činnost, tradicionalismus, nutnost vlastní práce a naprostá rovnost všech lidí před zákonem..

4. ledna 2017 předsednictvo politického hnutí Řád národa rozšířilo původní název hnutí o dodatek VLASTENECKÁ UNIE. Vzniklo tak nové označení politického subjektu na Řád národa - vlastenecká unie.

Tato změna názvu je vrcholem našeho pečlivě připravovaného projektu směřujícího ke sjednocení části vlastenecké scény, která má blízko k samotným základům konzervativního nacionalismu, ale jednoznačně se distancuje od jakýchkoli xenofobních projevů. 

Důvodem tohoto kroku je snaha nalézt společnou cestu se subjekty vyznávajícími stejné vlastenecké, historické, morální a společenské hodnoty.

Politické hnutí Řád národa - vlastenecká unie se svojí cestou hlásí ke středopravicové politické scéně. 

Předseda hnutí Řád národa -vlastenecká unie 

Josef Zickler

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.