Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Bc. Jana Gajošová
23. 5. 2017

Předsedkyně krajské organizace Jihomoravského kraje

jana.gajosova@radnaroda.cz

Narozena 5.10. 1966 v Hodoníně.

VZDĚLÁNÍ:  Po ukončení základní školní docházky studium na SPŠ Hodonín, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. Dále bakalářské studium EPI Hodonín obor finance a daně. V současnosti magisterské studium na VŠMVV v Praze obor politologie a politický marketing.

 PRÁCE: Po maturitě ŠKODA Mladá Boleslav, oddělení dodavatelské a odběratelské vztahy. Od roku 1992 pracuji v oboru směnárenství a v současnosti vykonávám manažerku směnáren.

 POLITIKA: Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2005 jako řadový člen ODS. Po pěti letech jsem z této strany vystoupila, jelikož jsem byla znechucena atmosférou, která v této straně panovala. V roce 2016 jsem vstoupila do vlasteneckého hnutí Řádu Národa. V současné době jsem ve funkci zastupitele a radního města Hodonína, členka DR VAK Hodonín a garant Městské policie v Hodoníně. V Řádu Národa vykonávám funkci předsedy Jmk.

 RODINA: Vdaná. Dvě dospělé děti.

 ZÁJMY:  Od roku 2010 vykonávám funkci jednatele a prezidenta hokejového klubu SHK Hodonín. Jízda na kole, lyžování, fotbal a hokej na prvním místě.

POSTOJ:Vlastenectví, upřímnost, týmová práce, svoboda.

 MÁ TO SMYSL!

Zpravodaj