Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

 Josef Zickler

Kandidáti do Poslanecké sněmovny za Hlavní město Praha
30. 5. 2017

odívejte se na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Hlavní město Praha

 Krzemieňová Antonie Krzemieňová     Nerad Mgr. Ondřej Nerad
  1958       1974  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Obrovská Pavlína Obrovská    Trebichalský Michal Trebichalský
  1965       1987  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Šalek  Martin Šalek    Janufová  Lucie Janufová
           1983  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Mosner  Filip Mosner      
   1973          
 Více...    
 
 
 
             
                     
         
             
     
 
 
 
             
                     
         
             
     
 
 
 
             
                     
Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

VOLEBNÍ ÚČET

223145768/0600

MONETA Money Bank a.s.