Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Kandidáti do Poslanecké sněmovny za Hlavní město Praha
3. 5. 2017

odívejte se na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Hlavní město Praha

 Krzemieňová Antonie Krzemieňová     Nerad Mgr. Ondřej Nerad
  1958       1974  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Obrovská Pavlína Obrovská    Trebichalský Michal Trebichalský
  1965       1987  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Šalek  Martin Šalek      
             
 Více...    
 
 
 
             
                     
         
             
     
 
 
 
             
                     
         
             
     
 
 
 
             
                     
         
             
     
 
 
 
             
                     
Zpravodaj