Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Kdo jsme

NAŠI LIDÉ

Josef Zickler

     Josef Zickler

 • předseda hnutí
 • 61 let, ženatý, dvě dospělé děti
 • žije v Karlovarském kraji
 • podnikatel
 
Roman Urbánek

     Roman Urbánek

 • místopředseda hnutí
 • 44 let, ženatý, tři dospělé děti,
 • žije ve Zlínském kraji
 • krizový manažer
 
l

     Lucie Páníková Vlčková

 • místopředsedkyně hnutí
 • 38 let, rozvedená, čtyři děti,
 • žije v Plzeňském kraji
 • podnikatelka
 
Miloslav Janíček

     Miloslav Janíček

 • místopředseda hnutí
 • 63 let, ženatý, dvě dospělé děti,
 • žije v Karlovarském kraji
 • manažer provozu
 
Michaela Rojtová

     Michaela Rojtová

 • místopředsedkyně hnutí
 • 28 let
 • žije v Karlovarském kraji

 

Politické hnutí Řád národa -  Vlastenecká unie je hnutím všech vlastenců, kteří jsou odhodláni vyměnit svoji netečnost za snahu k zachování identity a suverenity vlasti, tradičních rodinných hodnot, tradic, historických odkazů a absolutní rovnosti všech, bez rozdílů před zákonem. 

 • Nejsme zasaženi politickou a ideologickou slepotou.
 • Máme vlastní úsudek a nenecháme se manipulovat medii
 • Neztratili jsme historickou paměť , ani svou hrdost a čest
 • Jsme národní, konzervativní hnutí politického středu s vlastní cestou, bez negativních postojů vůči levici nebo pravici nebo vyhraněnému vztahu vůči východu či západu.
 • Máme vyjímečné stanovy, které činí odpovědné naše kandidáty za jejich skutky.
 • Naši kandidáti se již vzdali imunity jsou tedy odpovědni za své činy.
 • Předseda hnutí není kandidátem, ale garantem odpovědnosti poslanců vůči voličům.

PROTO PROSAZUJEME TAKOVOU SPOLEČNOST

...kde mají všichni stejné povinnosti a stejná práva, kde jsou si všichni rovni před zákonem, kde pracující se má lépe než flákač, kde znamená více výchova dětí než členství ve VIP klubu, kde k dobrým mravům patří mezigenerační solidarita místo odkládacích institucí pro stařečky...

PROTO ODMÍTÁME TAKOVOU SPOLEČNOST

...kde se demokracie zaměňuje za nedodržování zákona, kde stát místo řešení problémů zvýhodňuje jedny oproti druhým a stává se největším podněcovatelem xenofobie, kde politici upřednostňují politické hrátky před důstojným a šťastným životem občana, kde poslanec obhajuje mandát především proto, aby doplatil vlastní hypotéku...

PROTO MUSÍME DOSÁHNOUT:

 • definitivní zavržení ekonomické migrace
 • zajištění práva důstojného stáří
 • spravedlnosti i v exekučním řízení, zamezení exekutorské tyranie
 • politiků bez imunity
 • principu zásluhovosti jako hlavního principu sociální politiky
 • důslednosti státu při vymáhání zákonných norem vůči všem bez rozdílu tak, aby přestal být stát sám největším podněcovatelem xenofobie
 • zabezpečení státní hranice, práva na osobní zbraň, 6 měsíční branné povinnosti
 • vlastní bojeschopné armády s navrácením principu její nepostradatelnosti
 • OKAMŽITÉHO ZÁKAZU NÁBOŽENSTVÍ šířících nenávist a násilí, uplatněním existujícího zákona 3/2002 Sb. § 5, přesunutí této problematiky do jurisdikce MV
 • potravinové soběstačnosti, s přednostní podporou malých a středních zemědělců
 • obnovení vlastního strategického průmyslu a nezastupitelné role státu ve strategických oblastech průmyslu, energetických a přírodních zdrojů
 • opuštění role státu jako pouhého výběrčího daní, návrat k jeho vlastní manažerské činnosti, tedy tvorbě vlastních zdrojů státního rozpočtu
 • suverenity při rozhodovacích procesech v naší zemi, zabezpečené zásadní změnou pravidel přístupu k EU
 • zamezení “byznysu” zvaného zdraví, návratu k základům Hippokratovy přísahy

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Národ

Přestaňme se už konečně bát a klanět druhým, protože jen občané sebevědomého státu mají naději na zlepšení svého života a na život v míru. Vymaňme se z ideové a hospodářské závislosti na jiných a začněme hájit zájmy svého národa. Funkční státní správa musí pracovat pro národ a hájit pouze národní zájmy.

Rodina

Navraťme se ke klasickým rodinným hodnotám. Všemi prostředky podporujme skutečně funkční  rodiny, ale nedovolme zneužívání pojmu rodina. Chraňme naše rodiny před škodlivými vlivy praktik konzumní společnosti, které svou ideologií zisku a laciných požitků devastují základní hodnoty rodiny. Stát musí vytvářet podmínky a motivaci pro rodinný život, péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání.

Práce

Nastavme takový systém přístupu k práci, aby byl skutečně motivační, a ne jako dosud, systémem pobízejícím k zahálce dotované z peněz poctivých pracujících. Vytvořme takovou koncepci vzdělávání, která bude odpovídat potřebám trhu práce, aby měla mladá generace větší šanci získat práci. Při poskytování podpory v nezaměstnanosti jednoznačně zvýhodňujme ty, kteří pracovali a chtějí pracovat, před těmi, kteří systém jen zneužívají. Podporujme úspěšné podnikatele, kteří vytvářejí pracovní příležitosti bez využívání sociálních pobídek.

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.