Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Komunální volby budou absolutně jiné, než… tvrdí Josef Zickler předseda ŘN-VU

Jsem přesvědčen, že výsledek komunálních voleb bude hodně tvrdý a to jak pro klasické strany, tak regionální politická uskupení. Příčinou je nárůst příznivců ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem. Absolutně koresponduje s myšlenkou jednoho manifestu:

„Svobodu vidíme jen, kde není autorit.“

Vedle této své základní ideologické myšlenky musí mít pro možnost klidné expanze ideologii nástavbovou, která umožňuje tuto skrytou expanzi v poklidu většinového politického proudu.

O co jde? Přeci to známe ČR  jako součást EU, ztráta plné suverenity ČNB, povinnost přijetí Eura, povinné kvóty pro migranty, součást NATO a naopak ještě více nenávisti k Ruské federaci a národnímu vlastenectví. Tyto body nemohou trčet okatě. Metody musí být sofistikované, hezky pod pláštíkem transparentnosti, čistých rukou a hesla  „Svobodu vidíme jen, kde není autorit.“

Tento zdánlivý všerebelský, plně transparentní  proud, jako mucholapka vychytává nejrůznější „správně smýšlející“ aktivisty, vždyť přece bojují s neonacisty a ekonomickými tyrany. Že se však už rozdíl mezi bojovníky proti zlu a zlem samotným začíná velmi rychle stírat, mnozí jaksi nepostřehli. Tím zlem myslím, brojení proti národnímu sebeurčení, suverenitě a samotnému právnímu systému.

Je zcela zřejmé, že rozvoj této ideologie naplnil mezeru v politickém prostředí nabídky pro voliče. Především pro mladé voliče, kterým je již ze své podstaty věku a názorového vývoje vlastní REBELSTVÍ. Přirozená to vlastnost mladých lidí.

Až doposud bych mohl konstatovat, že je to přirozený vývoj každé lidské společnosti a všech jejích činností tedy i politiky. Otázkou je, zda je to opravdu přirozený vývoj, nebo řízený proces, za kterým stojí úplně jiný politický subjekt. Dalším problémem je to, že většina politiků a to i komunálních si myslí, že tento politický proud využijí pro zájmy svých politických subjektů. Ne, vážení politici věřte tomu, že tato zatím pro Vás zdánlivá politická hračka, brzo vycení zoubky a omezí Vám vaši politickou moc. Poznáme to již při letošních komunálních volbách.

Josef Zickler,
předseda ŘN-VU

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.