Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

 Josef Zickler

Kandidáti do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj
18. 8. 2017

Podívejte se na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Karlovarský kraj

 

 

Pořadí kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 1. Marek Klement
 2. Miroslav Miškovský
 3. Ing. Luboš Svoboda
 4. Martin Kodýtek
 5. Václav Florián
 6. Ing. František Weiss
 7. Václav Vít
 1. Stanislav Vašíček
 2. Miloslav Janíček
 3. František Bauer 
 4. Ladislav Varadínek 
 5. Vojtěch Hanzlík
 6. Stanislav Supek
 7. Světlana Palijová

 Janíček
Miroslav Janíček  
 Bauer
František Bauer
  1954       1981  
Více…   Více…
 
 
 
             
 
         
 
       
 Klement Marek Klement    Miškovský Miroslav Miškovský
  1976       1963  
Více…   Více…
 
 
 
             
                     
 Svoboda
ING. LUBOŠ SVOBODA  
 Varadínek
Ladislav Varadínek
  1960       1971  
Více…   Více…
 
 
 
             
                     
 
   
 Vít
Václav Vít
          1958  
    Více…
 
 
 
             
                     
 Weis
Ing. František Weiss    Paliová  Světlana Palijová
  1962        1971  
Více…    Více...
 
 
 
             
 Kodýtek  

Martin Kodýtek

   Stanislav Supek  Stanislav Supek
   1976        1988  
 Více...    Více...
 
 
 
             
                     
 Vojtěch Hanzlík  Vojtěch Hanzlík   Stanislav Vašíček   Stanislav Vašíček
   1963        1965  
 Více...   Více... 
 
 
 
             
                     
 Václav Florián  Václav Florián      
   1971          
Více...    
 
 
 
             
Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

VOLEBNÍ ÚČET

223145768/0600

MONETA Money Bank a.s.