Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Lucie Páníková Vlčková
30. 4. 2017

Místopředsedkyně hnutí

lucie.vlckova@radnaroda.cz

Narozena 17.8.1979 ve Stodě, od roku 1981 žije v Plzni. Vystudovala Mikulášské gymnázium v Plzni, s aktivitami v žurnalistice a psychologii. Po studiích začala pracovat v oblasti odvodnění a kanalizace dopravních ploch, od roku 2005 se specializací na mostní odvodnění, 2008 až 2015 v nadnárodním holdingu jako produktová manažerka. Přednášela mimo jiné na mezinárodních sympoziích a psala odborné články, od roku 2016 pokračuje v oboru jako OSVČ.

POSTOJ: Zastává tradiční hodnoty; základ společnosti vidí v rodině, budoucnost v přístupu k dětem – výchova s láskou, vedení dětí k provozování sportu pro radost, objektivní vzdělávání s důrazem na vlastenectví, utváření vlastních názorů a příprava k uplatnění v pracovní sféře. Bojuje proti bezpráví, rozšiřuje povědomí o často pomíjených společenských tabu, jako jsou domácí násilí, šikana (v této oblasti pomáhá obětem ke znovunalezení vlastní identity a začlenění zpět do běžného společenského života). Prosazuje politiku selského rozumu, kvalitního sociálního zázemí pro nemocné a potřebné, spravedlivou sociální podporu, úctu ke stáří, podporu mládí a zaslouženou odměnu za odvedenou práci.

POLITIKA: Říká, že „Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi“, a je nezbytné, aby si to uvědomovali jak politici, tak voliči, a podle toho všichni jednali. 

RODINA: Čtyři děti

ZÁJMY: Ve volném čase podporuje záliby svých dětí, ráda čte, sportuje, věnuje se zahradničení a výrobě domácích bioproduktů

Zpravodaj