Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Josef Zickler
30. 4. 2017

Předseda politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

josef.zickler@radnaroda.cz

Facebook

Narozen 1956, žije v Karlovarském kraji, do roku 1994 byl vojensky organizovanou osobou (státní služba). Od roku 1994 do současné doby se věnuje podnikatelské činnosti v oborech: služby, reality, stavebnictví, poradenská a revizní činnost.

POSTOJ: Plně ctí a uznává pouze klasickou rodinu, vlastenectví, svobodu duchovního vyznání a veškeré druhy spolkové činnosti, které vedou ke společenské komunikaci.

POLITIKA : Jeho cílem v politickém hnutí Řád národa je v oblasti normativní etiky přesvědčit co nejvíce občanů této země, že konzervativní nacionalismus a vůbec nacionalismus není zavrženíhodné nebo sprosté slovo, že vlastní národ je to samé jako vlastní rodina.

Dalším cílem je přivést toto politické hnutí do parlamentu proto, aby zde byl zastoupen alespoň jeden subjekt, který již ve svém označení a sebeurčení nese jasné znaky vlastenectví, dodržování zákonnosti a historického tradicionalismu a svým programem je protagonistou této cesty, tedy cesty konzervativního nacionalismu.

RODINA: Ženatý, dvě děti

ZÁJMY: Kynologie, sport

Zpravodaj