Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Josef Zickler
2. 11. 2017

Předseda politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

josef.zickler@radnaroda.cz

Facebook

Narozen 1956, žije v Karlovarském kraji, do roku 1994 byl vojensky organizovanou osobou (státní služba). Od roku 1994 do současné doby se věnuje podnikatelské činnosti v oborech: služby, reality, stavebnictví, poradenská a revizní činnost.

POSTOJ: Plně ctí a uznává pouze klasickou rodinu, vlastenectví, svobodu duchovního vyznání a veškeré druhy spolkové činnosti, které vedou ke společenské komunikaci.

POLITIKA : Jeho cílem v politickém hnutí Řád národa je v oblasti normativní etiky přesvědčit co nejvíce občanů této země, že konzervativní nacionalismus a vůbec nacionalismus není zavrženíhodné nebo sprosté slovo, že vlastní národ je to samé jako vlastní rodina.

Dalším cílem je přivést toto politické hnutí do parlamentu proto, aby zde byl zastoupen alespoň jeden subjekt, který již ve svém označení a sebeurčení nese jasné znaky vlastenectví, dodržování zákonnosti a historického tradicionalismu a svým programem je protagonistou této cesty, tedy cesty konzervativního nacionalismu.

RODINA: Ženatý, dvě děti

ZÁJMY: Kynologie, sport

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.