Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Bc. David Klabusay
17. 1. 2017

Předseda krajské organizace Zlínského kraje

david.klabusay@radnaroda.cz

Narodil se 28. března 1986 v Hustopečích u Brna. Po maturitní zkoušce na Obchodní akademii v Břeclavi vystudoval bakalářský program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ na MU Brno. Po studiu prošel několika profesemi od státního zaměstnance (PČR) přes realitního makléře až po projektového manažera, kdy v současné době pracuje v oblasti ekonomických aktivit, reinženýringu a investic.

POSTOJ: Od studijních let uznává vzdělanost, profesionalitu, vlastenectví, svobodu a rodinné hodnoty.

POLITIKA: Politická angažovanost přišla v roce 2011 na komunální úrovni a zklamání ho přivedlo cestou uznávaných hodnot a vnitřního přesvědčení o pomoci národu k politickému hnutí Řád národa – Vlastenecká unie.

RODINA: Svobodný, bezdětný

ZÁJMY: Ve volných chvílích se věnuje sportu, bojovému umění a vzdělávání

Zpravodaj