Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Bc. David Klabusay
17. 1. 2017

Předseda krajské organizace Zlínského kraje

david.klabusay@radnaroda.cz

Narodil se 28. března 1986 v Hustopečích u Brna. Po maturitní zkoušce na Obchodní akademii v Břeclavi vystudoval bakalářský program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ na MU Brno. Po studiu prošel několika profesemi od státního zaměstnance (PČR) přes realitního makléře až po projektového manažera, kdy v současné době pracuje v oblasti ekonomických aktivit, reinženýringu a investic.

POSTOJ: Od studijních let uznává vzdělanost, profesionalitu, vlastenectví, svobodu a rodinné hodnoty.

POLITIKA: Politická angažovanost přišla v roce 2011 na komunální úrovni a zklamání ho přivedlo cestou uznávaných hodnot a vnitřního přesvědčení o pomoci národu k politickému hnutí Řád národa – Vlastenecká unie.

RODINA: Svobodný, bezdětný

ZÁJMY: Ve volných chvílích se věnuje sportu, bojovému umění a vzdělávání

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.