Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Řádný občan prohrává, zatímco stát prohlubuje xenofobii. Zaražme to a bude dobře.
31. 1. 2017

V současném společenském klimatu prohrává řádný občan. A stát se stává, bohužel, největším podněcovatelem xenofobních nálad ve společnosti. Problémem je totiž nerovnost měřítek mezi menšinou a většinou.

Vážení přátelé a nepřátelé,

byl jsem jako předseda hnutí Řádu národa – Vlastenecké unie (ŘN-VU) požádán o vyjádření mého postoje a postoje celého hnutí k cikánskému etniku.

Protože jsem si vědomý vážnosti a citlivosti tohoto problému, prohlašuju následující postoj a stanovisko v níže uvedeném textu. Pokud by se jakýkoliv člen našeho hnutí vyjadřoval v rozporu s ním, jde pouze o jeho soukromý názor a ŘN-VU se od tohoto jeho soukromého názoru distancuje. Zároveň požádá všechny případně zainteresované subjekty, aby nás s tímto názorem jedince neztotožňovali.

Stanovisko k cikánskému etniku

Řád národa – Vlastenecká unie pohlíží na každého občana naší vlasti, tedy i na občany cikánského etnika, podle jejich vztahu ke společnosti a přístupu k dodržování daných společenských a právních norem. Všichni občané naší vlasti musí mít stejná práva, ale i stejné povinnosti.

Všichni občané si musí být rovni před zákonem i před případným trestem.

V případě nedodržování těchto norem jakoukoli části společnosti musí existovat politická vůle podpořit statní aparát tak, aby mohl nekompromisně vymáhat dodržování daných norem. A to - ať jde o KOHOKOLI.

Z toho je tedy patrné, že ŘN-VU nepohlíží na člověka optikou pohledu, zda je Cikán či kdokoli jiný. Měřítkem našeho náhledu je jedinec sám a jeho chování k základním společenským normám a celé společnosti.

Můj pohled na současný stav

V současném společenském klimatu bohužel jednoznačně prohrává řádný občan. A je úplně jedno jestli jde o řádně pracujícího a zákon dodržujícího občana cikánské komunity nebo občana většinové společnosti.

Musím bohužel jednoznačně konstatovat, že největší podněcovatel xenofobních nálad a postojů je sám stát. Svoji nedůsledností a alibismem.

Samotnou příčinou ovšem je absence politické odpovědnosti možná spíše vlastního odhodlání samotných politiků. 

To má za následek, že úředník, učitel, popřípadě i policista, který se bude chovat stejně k cikánovi jako většinové populaci a bude je řešit stejným metrem, nebude mít za sebou oporu, ba naopak, bude dle současné politické vůle s největší pravděpodobností označen za xenofoba.

Jaké to má následky?

- u běžné populace vzniká oprávněně dojem, že cikáni jsou státem protěžováni. To vede k tomu, že běžný občan pak toto etnikum odsuzuje jako celek. 

- u cikánské populace, která dodržuje zákonné normy a pracuje ve prospěch společnosti, vzniká naopak dojem jejich neoprávněné diskriminace, protože pro společnost je jednodušší na celé etnikum pohlížet pouze z jednoho úhlu pohledu - aniž by rozlišovala přinos jedince.

- vítězí Cikáni, kteří nedodržují zákonné normy a nepřináší nic společnosti úmyslně. 

A tak nepracují, nic společnosti nepřináší a politická garnitura je ochraňuje pod pláštíkem ochrany před všudypřítomnou „xenofobní společností“.

Druhým vítězem jsou politici. Svým přístupem nic nezkazí, utrácí peníze daňových poplatníků (nikoli své vlastní) a dost možná má (náhodou?)třeba některý jejich kamarád i nějakou tu organizaci pro integraci menšin. Když je nejhůř, tak zahřímá a je zde krásné téma pro voliče.

Promiňte mi teď tu moji syrovost, ale dobře bude až tehdy, až se nebude rozlišovat, zda dostal „přes držku gadžo nebo Cikán“. A nikdo do toho nebude plést xenofobii. Dobře bude tehdy, až ředitel školy bude trestat stejně žáka Cikána jako jiného žáka a nebude se bát, zda z něj následně Školní inspekce neudělá xenofoba.

Dobře bude také tehdy, až většinová společnost bude na cikánskou pracující rodinu pohlížet s uznáním, že je platným článkem naší společnosti.

Co proto musíme udělat? Stačí dvě věci.

Musí odejít nepřizpůsobiví politici, kteří se neumějí přizpůsobit potřebám voliče.

Ta pracovitá, a zákony ctící část cikánské společnosti, si musí svým aktivním společenským i politickým přístupem udělat doma ve svých řadách sama pořádek. A to i za cenu toho, že ortodoxní nepřizpůsobivé postaví na okraj své společnosti.

Toto v sociální oblasti nemine ale ani většinovou společnost. Nelze neustále doplácet na zahálku, nechuť a neschopnost druhých. Pak bude dobře.

 

Josef Zickler

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Josef-Zickler-99402/clanek/Radny-obcan-prohrava-zatimco-stat-prohlubuje-xenofobii-Zarazme-to-a-bude-dobre-75758

 

 

Zpravodaj