Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Řádný občan prohrává, zatímco stát prohlubuje xenofobii. Zaražme to a bude dobře.
31. 1. 2017

V současném společenském klimatu prohrává řádný občan. A stát se stává, bohužel, největším podněcovatelem xenofobních nálad ve společnosti. Problémem je totiž nerovnost měřítek mezi menšinou a většinou.

Vážení přátelé a nepřátelé,

byl jsem jako předseda hnutí Řádu národa – Vlastenecké unie (ŘN-VU) požádán o vyjádření mého postoje a postoje celého hnutí k cikánskému etniku.

Protože jsem si vědomý vážnosti a citlivosti tohoto problému, prohlašuju následující postoj a stanovisko v níže uvedeném textu. Pokud by se jakýkoliv člen našeho hnutí vyjadřoval v rozporu s ním, jde pouze o jeho soukromý názor a ŘN-VU se od tohoto jeho soukromého názoru distancuje. Zároveň požádá všechny případně zainteresované subjekty, aby nás s tímto názorem jedince neztotožňovali.

Stanovisko k cikánskému etniku

Řád národa – Vlastenecká unie pohlíží na každého občana naší vlasti, tedy i na občany cikánského etnika, podle jejich vztahu ke společnosti a přístupu k dodržování daných společenských a právních norem. Všichni občané naší vlasti musí mít stejná práva, ale i stejné povinnosti.

Všichni občané si musí být rovni před zákonem i před případným trestem.

V případě nedodržování těchto norem jakoukoli části společnosti musí existovat politická vůle podpořit statní aparát tak, aby mohl nekompromisně vymáhat dodržování daných norem. A to - ať jde o KOHOKOLI.

Z toho je tedy patrné, že ŘN-VU nepohlíží na člověka optikou pohledu, zda je Cikán či kdokoli jiný. Měřítkem našeho náhledu je jedinec sám a jeho chování k základním společenským normám a celé společnosti.

Můj pohled na současný stav

V současném společenském klimatu bohužel jednoznačně prohrává řádný občan. A je úplně jedno jestli jde o řádně pracujícího a zákon dodržujícího občana cikánské komunity nebo občana většinové společnosti.

Musím bohužel jednoznačně konstatovat, že největší podněcovatel xenofobních nálad a postojů je sám stát. Svoji nedůsledností a alibismem.

Samotnou příčinou ovšem je absence politické odpovědnosti možná spíše vlastního odhodlání samotných politiků. 

To má za následek, že úředník, učitel, popřípadě i policista, který se bude chovat stejně k cikánovi jako většinové populaci a bude je řešit stejným metrem, nebude mít za sebou oporu, ba naopak, bude dle současné politické vůle s největší pravděpodobností označen za xenofoba.

Jaké to má následky?

- u běžné populace vzniká oprávněně dojem, že cikáni jsou státem protěžováni. To vede k tomu, že běžný občan pak toto etnikum odsuzuje jako celek. 

- u cikánské populace, která dodržuje zákonné normy a pracuje ve prospěch společnosti, vzniká naopak dojem jejich neoprávněné diskriminace, protože pro společnost je jednodušší na celé etnikum pohlížet pouze z jednoho úhlu pohledu - aniž by rozlišovala přinos jedince.

- vítězí Cikáni, kteří nedodržují zákonné normy a nepřináší nic společnosti úmyslně. 

A tak nepracují, nic společnosti nepřináší a politická garnitura je ochraňuje pod pláštíkem ochrany před všudypřítomnou „xenofobní společností“.

Druhým vítězem jsou politici. Svým přístupem nic nezkazí, utrácí peníze daňových poplatníků (nikoli své vlastní) a dost možná má (náhodou?)třeba některý jejich kamarád i nějakou tu organizaci pro integraci menšin. Když je nejhůř, tak zahřímá a je zde krásné téma pro voliče.

Promiňte mi teď tu moji syrovost, ale dobře bude až tehdy, až se nebude rozlišovat, zda dostal „přes držku gadžo nebo Cikán“. A nikdo do toho nebude plést xenofobii. Dobře bude tehdy, až ředitel školy bude trestat stejně žáka Cikána jako jiného žáka a nebude se bát, zda z něj následně Školní inspekce neudělá xenofoba.

Dobře bude také tehdy, až většinová společnost bude na cikánskou pracující rodinu pohlížet s uznáním, že je platným článkem naší společnosti.

Co proto musíme udělat? Stačí dvě věci.

Musí odejít nepřizpůsobiví politici, kteří se neumějí přizpůsobit potřebám voliče.

Ta pracovitá, a zákony ctící část cikánské společnosti, si musí svým aktivním společenským i politickým přístupem udělat doma ve svých řadách sama pořádek. A to i za cenu toho, že ortodoxní nepřizpůsobivé postaví na okraj své společnosti.

Toto v sociální oblasti nemine ale ani většinovou společnost. Nelze neustále doplácet na zahálku, nechuť a neschopnost druhých. Pak bude dobře.

 

Josef Zickler

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Josef-Zickler-99402/clanek/Radny-obcan-prohrava-zatimco-stat-prohlubuje-xenofobii-Zarazme-to-a-bude-dobre-75758

 

 

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.