Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Středočeský kraj má nové vedení i strategii
10. 11. 2017

Dne 8.11.2017 proběhlo setkání nově formovaného vedení Středočeského kraje.
Vzhledem k rozloze tohoto regionu, bylo přistoupeno k jeho vnitřnímu rozdělení do čtyř správních celků. Do pozice krajského předsedy byl jmenován Evžen KOLLER. Kraj bude disponovat čtyřmi místopředsedy, kdy každý místopředseda 
bude pověřen správou jednoho celku. 

Předesovi kraje vyplývá tedy především koordinační povinnost. Tak, jako předseda kraje v roli kordinátora, tak i každý místopředseda jako správce celku si buduje svůj třičlenný realizační tým.

Do pozic místopředsedů byli dnes ustanoveni paní Ivana Nečasová a pan Filip Mosner. Z kraje Pardubického se vrací jeho předsedkyně paní Markéta Straková, která je třetí jmenovanou do pozice místopředsedů. V Pardubickém kraji bude tedy, také nové vedení kraje.

Cílem celé této restrukturalizace hnutí je zprůhlednění členské základny a její zkvalitnění. Chceme aktivní členskou základnu a to i za cenu jejího minimalizování. 
Úkoly jsou pro všechny kraje shodné.

ZAKLADNÍ STRATEGIE PRO ROK 2O18

Vzhledem současnému stavu je nutné akcelerovat samostatnou činnost jednotlivých krajů tak, aby se prokázala jejich funkčnost pro další období.
- v každém kraji bude nejpozději do 20. listopadu propůjčena funkce předsedy kraje (nový nebo potvrzen původní). 
- ten do 20. 12. 2017 představí svůj tříčlenný realizační tým, dále určí osoby pro správu krajského FB, obsluhu příslušné části webu kraje na centrálním webu a osobu pro práci s medii. 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 
Kraje jsou pověřeny samostatnou organizací komunálních voleb za dodržení následujících pravidel. 
1. Každý kraj určí minimálně jednu, maximálně tři lokality, kde se zúčastní hnutí komunálních voleb, které budou pod patronátem předsednictva.
2. Voleb se v jednotlivých lokalitách zúčastníme buď na samostatných kandidátkách ŘN-VU nebo jako součást koaliční kandidátky, kdy z jejího označení musí být jednoznačně zřejmá účast ŘN-VU v koalici. Kandidátky ŘN - VU nebo naše účast v koaličních kandidátkách budou předsedovi hnutí předloženy nejpozději do 30. března 2018. 
3. Do 1. ledna 2018 budou předloženy předsedovi hnutí volební programy jednotlivých krajů týkající se regionální politiky a také zdroje financovaní kampaně s jednoduchým 
rozpočtem (zdroje - náklady). 
SENÁTNÍ VOLBY 
Senátní volby pro určené volební okrsky 2018 zůstávají v jurisdikci předsednictva hnutí. ŘN-VU bude kandidovat v senátních volbách minimálně ve dvou a maximálně 
ve čtyřech okrscích. Krajské organizace, kterých se senátní volby týkají, předloží předsedovi hnutí svoje kandidáty nejpozději do 25. ledna 2018. Kandidát předloží prohlášení, že na předvolební kampaň má zajištěnou finanční částku ve výši minimálně 300.000,- Kč a dále představí pětičlenný volební realizační tým. Také předloží strategii své předvolební kampaně.

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.