Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ČTK SERVIS
24. 5. 2017

Veřejné prohlášení pro ČTK SERVIS předsedy politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie Josefa Zicklera a Unie živnostníků z.s. zastoupená Janou Hlinákovou a Unie malých a středních firem z.s. zastoupená Milošem Žemličkou o další společné cestě vedoucí k zachování práva na sebeurčení naší vlasti a jejích občanů, zachování tradic, rovnosti všech občanů před zákonem a také společnou cestu při ochraně práv střední společenské třídy, živnostníků a malých a středních podnikatelů. Především jejich oprávněných práv, požadavků a také návrat k uznání společenského a hospodářského významu.

Pro tuto společnou snahu byla zvolena forma memoranda o nastoupení společné cesty ke splnění stanovených cílů společnou vzájemnou podporou činností jednotlvých subjektů.

Všechny subjekty si zachovávají svoji samostatnost a jedinečnost. Spojuje je výhradně společná snaha k dosažení cíle, tedy možnosti ovlivnění budoucnosti našich národů, vlasti a občanů naší země a to účastí poslanců v zakonodárných sborech ČR, kteří učiní maximum pro dosažení společných cílů.

Za UNII ŽIVNOSTNÍKU
Jana Hlináková

Za UNII MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
Miloš Žemlička

Za Řád národa- Vlastenecká unie
Josef Zickler

 

Vyjádření politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

K veřejnému prohlášení ze dne 6.4.2017, které jsme uzavřeli s Unií živnostníků z.s. a Unií malých a středních firem z.s. uvádím, že k tomuto kroku nás vedly především následující aspekty:

Střední společenská struktura v dnešním politickém spektru má jak minimalní zastoupení, tak i zastání svých zájmů a to přesto, že je významnou strukturou naší společnosti a to jak postránce ekonomické, tak společenské. Oba dva subjekty se kterými byla dohoda uzavřena jsou představiteli části této struktury a jednoznačně dali najevo, že jsou si vědomi skutečnosti, že bez politické vůle, nelze tuto situaci změnit. Je pro nás ctí být reprezentatem názorů, této produktivní části společnosti. Naše politické hnutí deklaruje to, že staví svoji činnost na tradicionalismu a maximální podpoře činnosti cechů a také všech forem spolkové činnosti. Při pohledu do časů maximální prosperity naší vlasti, tedy období prvé republiky zjistíme, že politické strany ve velké míře byly reprezentanty právě cechů a spolkových činností. Politika tedy nebyla pouhým handlem jedinců, ale její smysl zasahoval do celé sféry života společnosti a její skutečné potřeby více vnímal a reprezentoval. To je další důvod. Děláme skutečné kroky k tomu, aby se vrátila politika do doby, kdy byla službou pro občany. 

Josef Zickler - předseda hnutí
6 dubna 2017

 

Prohlášení Unie živnostníků, z.s. a Unie malých a středních firem, z.s.

Dne 6.4.2017 bylo podepsáno veřejné prohlášení o spolupráci mezi výše uvedenými subjekty a politickým hnutím Řád národa – Vlasteneckou unií.

Na tuto spolupráci s uvedeným politickým hnutím jsme přistoupili proto, že jsme našli řadu styčných bodů, vyhovujících významné části našich registrovaných subjektů. Zdůrazňujeme a oceňujeme, že přístup obou signatářů tohoto dokumentu je obdobný ve způsobu a snaze o navrácení vážnosti a významu středního stavu, živnostníků a malých podnikatelů v České republice, obecně střední vrstvy obyvatelstva. To vše za přísného dodržení demokratických postupů. Na rozdíl od jiných politických subjektů se hnutí Řád národa – Vlastenecká Unie projevilo jako přímé, akceschopné, konkrétní a realistické bez jakékoliv vedlejší snahy zavléci Unii živnostníků a Unii malých a středních firem do dalších, pro Unie nepřijatelných, politických aktivit. V neposlední řadě bez taktického vyčkávání na výsledky naší samostatné činnosti.

Unie živnostníků a Unie malých a středních firem si přes deklarovanou spolupráci plně zachovávají svoji samostatnost a svébytnost.

Mgr.Václav Pelcl
tiskový mluvčí Unie živnostníků, z.s. a Unie malých a středních firem, z.s.

V Hradci Králové dne 6.4.2017 

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.