Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Volby nesmí vyhrávat peníze pro peníze, ale lidé pro lidi
30. 1. 2017

PROSAZUJEME takovou společnost, kde mají všichni stejné povinnosti a stejná práva, kde jsou si všichni rovni před zákonem, kde pracující se má lépe než flákač, kde znamená více výchova dětí než členství ve VIP klubu, kde k dobrým mravům patří mezigenerační solidarita místo odkládacích institucí pro stařečky ...

ODMÍTÁME takovou společnost, kde se demokracie zaměňuje za nedodržování zákona, kde stát místo řešení problémů zvýhodňuje jedny oproti druhým a stavá se největším podněcovatelem xenofobie, kde politici upřednostňují politické hrátky před důstojným a šťastným životem občana, kde poslanec obhajuje mandát především proto, aby doplatil vlastní hypotéku ...

Zpravodaj